Tay cầm cán gỗ,

Dao cắt kiếng gồm 6 lưỡi,

Tổng chiều dài cắt: 3000x6=18000m,

chiều dài của sp: 130 mm- 240/T

HGCT02 - Dụng cụ bẻ kiếng