Thân sắt, Kèm theo 1 ống hút dầu,

Tổng chiều dài cắt: 5000m,

chiều dài của sp: 178 mm- 120/T

HGCT03 - Dao cắt kiếng