Size: L, dùng cho công nhân làm việc trong môi trường dầu.

Có tráng lớp Nitri mịn.- 120/T

HGNG01.L - Găng tay Nitri