Chất lượng tốt giống hiệu BETA,

Kích thước: 4 inch,

Lực cảo tối đa: 4000 kg,

Chất liệu bằng Cr-V, chịu nhiệt cao,

Kích thước phạm vi cảo:

A=120MM,A1=125MM,L1=40MM,L2=87MM,L3=38MM,L4=60MM- 10/T

HGP08034 - Cảo 3 chấu