Tổng chiều dài: 300mm, tay cầm thiết kế độc đáo.

Độ rộng: 100mm, Thanh chính: 2.5mm,

Chất liệu: thép cacbon- 48/T

HGT979K - Cây cào xới đất làm vườn