Chất liệu thép công nghiệp S2.

đuôi  lục giác PH2 :6.mm,

Chiều dài: 100mm- 144/T

HGTSPH2100 - Tua vít dẹp đóng xuyên