Size: 10 inch, sử dụng cho việc vận hành máy, vải da lót đầy lòng bàn tay.- 72/T

HGVC02 - Găng tay vải da