Size: 10 (XL), dùng cho công nhân vận chuyển hàng hóa  công nhân tái chế và sửa chữa.

Trọng lượng: 58gam/1 đôi, loại cotton: A- 144/T

HGVK05 - Găng tay dệt kim & có đốm chấm nhựa PVC