Đầu tiếp 1/2 inch x 21 mm,

chất liệu bằng: 50BV30, chịu nhiệt cao,

mạ Niken đen- 160/T

HHAST12211 - Đầu tuýp