Đầu tiếp 1/2 inch x 23 mm,

chất liệu bằng: 50BV30, chịu nhiệt cao,

mạ Niken đen- 120/T

HHAST12231 - Đầu tuýp