Chất lượng tốt giống STANLEY, 1 đầu nối 1/2 inch. - 12/T

HHC1201 - Đầu nối ống nước