Size: 10 inch/250mm,

Thép carbon 55#, đen bóng- 36/T

HHCCB0210 - Kềm cắt cáp điện đầu lớn (10"/250mm)