Chất liệu: Cr-V, Size: 1.5-10mm,

chịu nhiệt và được mạ thép chrome.- 48/T

HHK11092 - Bộ 9 chìa lục giác