Bộ 8 chìa lục giác bông (bỏ túi).  

Size:T9-T40, chất liệu: Cr-V.

Chịu nhiệt và được mạ bằng thép chrome - 96/T

HHK14083 - Bộ 8 chìa lục giác bông