Size: 8 inch/200mm,

Chất liệu bằng thép CR-V,

đen bóng, tay cầm hai màu.

Tiết kiệm 30% sức mạnh so với kềm cắt thường - 36/T

HHLNP28200 - Kềm mũi nhọn mỏ dài cao cấp