Kích thước: 6 inch/160mm.

Tay cầm bọc nhựa chuyên dụng và cách điện 1000V- 36/T

HIDCP01160 - Kềm cắt cách điện 6"/160mm