Kích thước lưỡi: 18mmx100mm
Kèm theo 1 lưỡi dao chất liệu SK5
Chiều dài:169mm, nút nhấn phẳng.- 96/T

HKNS16538 - Dao rọc giấy