Kích thước lưỡi dao:18x100mm

HKNSB181 - Bộ 10 lưỡi dao