Kích thước: Kềm răng: 8 inch;

Kềm cắt: 6 inch,

Kềm nhọn: 6 inch.

Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng.

Tay cầm 2 màu - 20/T

HKPS28318 - Bộ 3 kềm răng,cắt và nhọn