Chất liệu: CR-V, Đuôi tròn,

Size của 10 tua vít gồm:

1Cái SL3.0*3*75 
1Cái SL4.0*4*100
1Cái SL5.5*5*125
1Cái SL6.5*6*150
1Cái SL8.0*8*200
1Cái SL6.5*6*38
1Cái PH0*3*60
1Cái PH1*5*80
1Cái PH2*6*100
1Cái PH3*8*150- 10/T

HKSD1028 - Bộ 10 tua vít