Chất liệu: CR-V, đuôi tròn,                                                        

Size của 18 tua vít gồm:                                                  

1 tua vít: SL5.5*5*75 
1 tua vít: SL6.5*6*100
1 tua vít: SL8.0*8*150
1 tua vít: SL6.5*6*38
1 tua vít: PH1*5*75
1 tua vít: PH2*6*100
1 tua vít: PH3*8*150
1 tua vít: PH2*6*38                                                      

10 tua vít chuẩn gồm các size:
SL1.5*50  SL2*50  SL2.5*50   SL3*50  
PH000*50  PH00*50  PH0*50 
T6*50   T8*50  T10*50- 10/T

HKSD1828 - Bộ 18 tua vít