Gồm 15 lưỡi với 15 công dụng,

tay cầm bằng nhôm cứng bền ,

kích thước dao: 9.5cm- 48/T

HMFK8158 - Dao cắt đa năng