Đường kính cắt tối đa: 12mm, kích thước kéo: 8 inch.

Tay cầm không trơn trượt- 60/T

HPS0109 - Kéo cắt tỉa