Kích thước: 10 inch, đầu rút bằng nhôm.

Kích thước  áp dụng: 2.4mm, 3.2mm,4mm,4.8mm- 24/T

HR105 - Kềm rút rivet