Kích thước: 9 inch/228mm.

Chất liệu bằng thép Cr-V, đen bóng.

Tay cầm bằng nhựa - 36/T

HRP02230 - Kềm càng cua đầu nhỏ