Chất liệu thép Cr-V,PH2, đuôi tròn,

Đường kính trục tua vít: 6.0 mm,

Chiều dài: 150mm.- 144/T

HS28PH2150 - Tua vít bake