Chất liệu thép Cr-V,PH3, đuôi tròn,

Đường kính trục tua vít: 8.0 mm,

Chiều dài: 150mm.- 144/T

HS28PH3150 - Tua vít bake