Điện áp AC: 12-250V,  

Điện áp DC: 1.5- 36V,

 Kích thước: 4 x 133 mm.

Kiểm tra dây pha, dây pha hỏng bằng cảm ứng, không dùng pin.- 96/T

HSDT1909 - Bút thử điện kỹ thuật số