Chiều dài: 4-14mm,

đk ngoài của kềm bấm : 11.3mm,  

đk sợi kim bấm: 0.7mm.- 20/T

HSG1403 - Kềm bấm ghim