Chiều dài: 150 cm,

Độ dày thanh nhôm: 1.5mm,

Khe hình chữ V để đo đối tượng với bề mặt tròn- 14/T

HSL08150 - Thước thủy