Chiều dài: 60 cm,

Độ dày thanh nhôm: 1.5mm, 3 nam châm hút cực mạnh- 20/T

HSL38060M - Thước thủy (kèm theo nam châm hút)