Chiều dài: 120 cm,

Độ dày thanh nhôm: 1.5mm, 5 nam châm hút cực mạnh- 20/T

HSL38120M - Thước thủy (kèm theo nam châm hút)