Chiều dài giũa: 200mm, Thép T12- 60/T

HSRF088 - Giũa sắt tròn