Kích thước: 13 inch,

Khung giỏ cứng để dễ dàng mở và đóng.

Dây đeo vai có thể tùy điều chỉnh dài/ngắn
- 6/T

HTBG04 - Giỏ đựng công cụ