Kích thước 2 túi:  L26*W23cm  & L15*W13cm,

Dây đai điều chỉnh (92-127cm),

Gồm 14 ngăn túi nhỏ, 2 cây búa, chất liệu: polyester 600D,  

Nhiều loại túi khác nhau đựng công cụ- 20/T

HTBP02031 - Giỏ đựng công cụ đeo lưng