Size: 10 inch,

Độ dày cắt tối đa: thép carbon  ≤1.2mm và thép không gỉ ≤0.5mm- 36/T

HTS0410 - Kéo cắt tole nhỏ