Gồm 10 Lưỡi dao SK5,

kích thước lưỡi:  61x19mm,

phù hợp để sử dụng chung sản phẩm  model HUK611 and HUK618- 200/T

HUKB611 - Bộ 10 dao tiện dụng