Size(AxBxC):
14"(350mm)x7/8"(22mm)x1/2"(12.0mm).- 6/T

HWBA01142 - Xà beng