Độ rộng: 12 mm, chiều dài: 140mm, chất liệu  CRV-50/T

HWC0812 - Đục gỗ