Chiều dài giũa: 200mm,- 60/T

HWHF088 - Giũa gỗ bán nguyệt