Thép Carbon.

Size: 10 inch.

Mạ Niken, nặng 592g. - 36/T

HWP0210 - Kềm bấm hàn mỏ dẹp 10 inch