GỒM CÁC SIZE :

QJ-6013 25LBS

QJ-6014 50LBS

QJ-6015 75LBS

KE GÓC NAM CHÂM HÀN 6 GÓC