SIZE : 105x20x1.4

Lưỡi cắt đá dày (me to) CPH - màu đỏ