Size:7mm 8mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm.

Chất liệu Cr-V. Chất lượng tốt giống hiệu FACOM - 10/T

LASWT0901 - Bộ 9 chìa vặn góc L