Điện thế pin: 20V,

Phạm vi cắt: 16-400mm²,

Lực ép: 12KN,  

Chu kỳ ép 6-18giây, phụ thuộc vào kích thước của cáp.  

Nhịp cắt: 42mm,

Kèm 2 pin Lithium-Ion 20V/4.0Ah.

Màn hình hiện thị số lượng sử dụng LED.

Kích thước cáp: 16, 25, 35, 50,
70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 .

Kèm theo 1 bộ ron của xi lanh, 1 ron bảo vệ, 1 bộ van,

1 chai dầu bôi trơn, 1 dây đeo.  

Đóng gói trong hộp nhựa BMC.

Máy ép COS thủy lực dùng pin Lithium 20V