Công suất  900 W,

Sử dụng 220V- 50Hz,

Tốc độ đập 800 vòng /phút,

Trọng lượng 10kg.

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG