Công suất  1240 W,

Sử dụng 220V- 50Hz,

Tốc độ đập 1600 vòng /phút,

Trọng lượng 21kg
(Xanh lá, xanh dương, đỏ)

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG