Công suất 1350W,

Đường kính mũi đục 17 mm,

Sử dụng 220V- 50Hz,

Tốc độ đập 3900 …. /phút,

Trọng lượng 6.8 kg

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG