Công suất  1400W,

sử dụng 220V- 50Hz,

tốc độ đập 3000 vòng /phút,

trọng lượng 9.0kg

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG