Công suất  1350W,

sử dụng 220V- 50Hz,

tốc độ đập 1400 vòng /phút,

trọng lượng 19kg

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG